Bộ phận chăm sóc hăm sóc khách hàng: giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng: cskh@freshlife.com.vn

Bộ phận tiếp nhận đơn hàng gia công: cskh@freshlife.com.vn

Hotline: 079.652.6666

Tel: 0228.652.6666