ĐỖ VĂN THIÊN

 

Họ và tên ĐỖ VĂN THIÊN
Chức vụ Tư vấn chuyên môn, xây dựng công thức sản phẩm
Trình độ chuyên môn
  • Dược sỹ cao cấp
  • Đại học dược Hà Nội – Khóa 43
Thâm niên công tác Công ty TNHH Thainakorn Patana Việt Nam- 9 năm, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà 17 năm, Công Ty cổ phần Dược Phẩm Fresh Life từ năm 2021 đến nay