LÊ TRUNG KIÊN

Họ và tên LÊ TRUNG KIÊN
Chức vụ Phó Giám Đốc Chất Lượng
Trình độ chuyên môn
  • Dược sỹ cao cấp-khóa 53
  • Trường Đại Học Dược Hà Nội
Thâm niên công tác
  • Công ty TNHH Nam Dược  – 3 năm
  • Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ – 8 năm ( trải qua các vị trí: trưởng phòng kiểm tra chất lượng, trưởng phòng Đảm bảo chất lượng)
  • Giám đốc sản xuất công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà – 3 năm
  • Phụ trách chất lượng công ty từ 2019 đến nay
Chứng chỉ chuyên môn Chứng chỉ GMP, GLP, GSP