LÊ TRUNG KIÊN

Họ và tên LÊ TRUNG KIÊN
Chức vụ Phó Giám Đốc Chất Lượng
Trình độ chuyên môn
  • Dược sỹ cao cấp-khóa 53
  • Trường Đại Học Dược Hà Nội
Thâm niên công tác
  • Công ty TNHH Nam Dược  – 3 năm
  • Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ – 8 năm ( trải qua các vị trí: trưởng phòng kiểm tra chất lượng, trưởng phòng Đảm bảo chất lượng)
  • Giám đốc sản xuất công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà – 3 năm
  • Phụ trách chất lượng công ty từ 2019 đến nay
Chứng chỉ chuyên môn Chứng chỉ GMP, GLP, GSP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *