Quy trình thu hồi hàng

QUY TRÌNH THU HỒI HÀNG

Các trường hợp thu hồi, trả về hàng:

  1. Không đúng chủng loại, số lượng do nhầm lẫn trong quá trình giao nhận, cấp phát.
  2. Không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa.
  3. Có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan quản lý nhà nước về dược, thực phẩm của Việt Nam hoặc cơ quan nước ngoài.
  4. Hàng không bán được (theo quy định của công ty)