Thực phẩm bổ sung Viên sủi bù điện giải C – BUFFALO SPORT -4g10v- (BUFFALO)