Thực phẩm bổ sung Viên sủi bù nước điện giải YT (Yến Trang)