Hỗ trợ tư liệu truyền thông

  • Cung cấp khách hàng tư liệu quảng cáo phù hợp từng sản phẩm, thông tin chuyên môn về ngành dược
  • Hỗ trợ về hình ảnh 3D của sản phẩm, hình ảnh thực của sản phẩm, video dây chuyền quảng bá sản phẩm tùy khác hàng, mặt hàng.
  • Định hướng hướng phát triển phù hợp

Tham khảo thêm: Đăng ký công bố sản phẩm – Kiểm nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *