Quy trình đối chiếu công nợ

QUY TRÌNH ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

1.Theo dõi công nợ:

  • Kế toán phòng KD theo dõi công nợ trên phần mềm của công ty.
  • Phân loại công nợ: nợ trong hạn, nợ đến hạn, nợ quá hạn và nợ xấu để báo cáo với trưởng phòng KD, GĐ kinh doanh và báo cho NVBH phụ trách địa bàn để có kế hoạch thu hồi công nợ.
  • Báo với khách hàng về công nợ để làm thủ tục thanh toán.

2.Đối chiếu và thu hồi công nợ:

  • Làm biên bản đối chiếu công nợ gửi khách hàng:
  • 01 tháng một lần 
  • 03 tháng một lần đối với hàng thầu
  • Đột xuất theo yêu cầu
  • Làm hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo mẫu trong hồ sơ mời thầu đối với hàng thầu và theo mẫu của công ty đối với hàng ngoài thầu gửi khách hàng để làm thủ tục thanh toán.
  • Làm biên bản bàn giao hàng hóa gửi cùng với hàng khi giao đối với hàng thầu.
  • Theo dõi trên phần mềm khi tiền được chuyển vào tài khoản của công ty thì báo cho bộ phận CSKH và NVBH phụ trách khu vực để làm thủ tục thanh toán chiết khấu hoặc quà khuyến mại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *