Dây chuyền sản xuất Fresh Life

Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm

QUY TRÌNH GIA CÔNG MỸ PHẨM TẠI FRESH LIFE (SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY THÀNH [...]

Dây chuyền sản xuất kẹo dẻo

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TPBVSK DẠNG KẸO DẺO TẠI FRESH LIFE Kẹo dẻo trước đến [...]

Dây chuyền sản xuất viên sủi

QUY TRÌNH GIA CÔNG TPBVSK VIÊN NÉN SỦI Viên nén sủi là dạng bào chế [...]

Dây chuyền sản xuất viên nang

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TPBVSK VIÊN NANG Viên nang cứng là dạng bào chế phổ [...]

Dây chuyền sản xuất dạng bột/cốm

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TPBVSK DẠNG BỘT CỐM Dạng bột/ cốm là dạng bào chế [...]

Dây chuyền sản xuất viên nén, viên nén bao phim

QUY TRÌNH GIA CÔNG DẠNG VIÊN NÉN, NÉN BAO PHIM Viên nén, viên nén bao [...]

Dây chuyền sản xuất dung dịch/gel/hỗn dịch

QUY TRÌNH GIA CÔNG TPBVSK DẠNG DUNG DỊCH/GEL/HỖN DỊCH TẠI FRESH LIFE Dung dịch/ gel/ [...]