Về Fresh Life

Quy trình gia công hàng

QUY TRÌNH GIA CÔNG HÀNG 1. Khách hàng:  Khách hàng có nhu cầu sẽ liên [...]

Quy trình thu hồi hàng

QUY TRÌNH THU HỒI HÀNG Các trường hợp thu hồi, trả về hàng: Không đúng [...]

Quy trình đối chiếu công nợ

QUY TRÌNH ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ 1.Theo dõi công nợ: Kế toán phòng KD theo [...]

Quy trình khiếu nại của khách hàng

Quy trình khiếu nại của khách hàng – Tiếp nhận thông tin: Phòng CSKH sẽ [...]

Dây chuyền sản xuất mỹ phẩm

QUY TRÌNH GIA CÔNG MỸ PHẨM TẠI FRESH LIFE (SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY THÀNH [...]

Dây chuyền sản xuất kẹo dẻo

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TPBVSK DẠNG KẸO DẺO TẠI FRESH LIFE Kẹo dẻo trước đến [...]

Dây chuyền sản xuất viên sủi

QUY TRÌNH GIA CÔNG TPBVSK VIÊN NÉN SỦI Viên nén sủi là dạng bào chế [...]