Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lí Chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế( ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lí tốt về Chất lượng sản phẩm và dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *