Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000-2018

Năm 2023, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fresh Life đạt chứng nhận ISO 22000:2018, một tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiêu chuẩn này được xây dựng và ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) với nội dung tập trung vào an toàn vệ sinh thực phẩm. ISO 22000 là 1 tiêu chuẩn quốc tế nên không chỉ được chấp nhận ở Việt Nam mà còn có giá trị trên thị trường quốc tế.

Khi đạt được chứng nhận ISO 22000 cũng cho thấy được khả năng cũng cấp những sản phẩm về thực phẩm thực sự an toàn và có chất lượng cho người tiêu dùng.