FRESH LIFE – FDA

Năm 2023, Công ty cổ phần Dược Phẩm Fresh Life được công nhận đảm bảo đủ tiêu chuẩn FDA. Đây là một điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp muốn xuất khẩu tại thị trường Hoa Kỳ.

FDA được viết tắt bởi cụm từ Food and During Administration- Cục quản lí Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa kỳ- một cơ quan liên bang của Hoa Kỳ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, một trong những bộ phận hành pháp liên bang Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn FDA là những quy định khắt khe của Cục quản lí Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ, đưa ra để giám sát độ an toàn những sản phẩm thuộc danh mục quản lí của mình lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ.

Chính vì thế, FDA giúp cho người dùng bảo vệ được sức khỏe của mình, giấy chứng nhận FDA sẽ đảm bảo về thành phần và tuyệt đối an toàn cho người sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *