Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Năm 2015, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fresh Life  được cục An toàn Thực Phẩm cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm chức năng.

GMP là viết tắt của Good Manufacturing Practices- Thực hành sản xuất tốt. GMP giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng, giúp sản phẩm được sản xuất một cách đồng nhất và theo đúng các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng của chúng cũng như theo đúng các quy định của giấy phép lưu hành. Những hướng dẫn và quy định chung của GMP sẽ đảm bảo nhà sản xuất luôn làm ra sản phẩm đạt chất lượng đăng kí và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. 

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP và thông tư số 18/2019/TT-BYT của Bộ Y tế Cục an toàn thực phẩm về hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Bộ Y tế là đơn vị duy nhất được quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các cơ sở sản xuất muốn được cấp Giấy chứng nhận GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần thực hiện đủ các yêu cầu tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, nộp hồ sơ theo đúng quy định để được cấp chứng nhận.