QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỐM LỢI SỮA BREAT MUM

Công nhân được tranh bị bảo hộ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên vật liệu được chuẩn bị, kiểm tra, kiểm soát trước khi sản xuất. Máy nhào cao tốc làm đồng đều các chất trong sản phẩm. Quá trình vệ sinh được sử dụng máy hút bụi tránh phân tán bụi ra bên ngoài gây tạp nhiễm cho sản phẩm khác.

Thiết bị sau khi vệ sinh sạch, được nhân viên đảm bảo chất lượng tiến hành kiểm tra, đạt yêu cầu sẽ được thay nhãn Sạch để nhận diện thiết bị sẵn sàng cho sản xuất tiếp theo.

Hạt sau khi nhào được đưa đi sấy tầng sôi, thiết bị sấy tầng sôi giúp bột khô nhanh chóng và nhiệt độ thấp, ít ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Quá trình trộn đồng nhất lô, đảm bảo hoạt chất trong sản phẩm được phân tán đồng đều.

Trước khi chuyển sang công đoạn phân liều tiếp theo, bán thành phẩm được phòng kiểm tra chất lượng kiểm tra chất lượng, kiểm soát lại hồ sơ quá trình sản xuất, đạt yêu cầu mới được chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Sản phẩm sau khi được tạo hạt sẽ được đóng gói thành phẩm  tiện dụng phù hợp với sản phẩm và với người tiêu dùng mang đi, bảo quản.

Sản phẩm được kiểm tra, đóng gói đảm bảo đúng số lượng vào trong hộp, trong thùng. Thùng có đủ thông tin cơ bản về sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *