Thiện nguyện Fresh Life tại Bắc Ninh

Ngày 23/05/2024, Fresh Life cùng Công ty TDIN Công nghiệp Thái Dương tổ chức buổi thiện nguyện tại Bắc Ninh với một số phần quà nhỏ gửi tới mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *