LẠI THỊ THU TRANG

Họ và tên LẠI THỊ THU TRANG
Chức vụ Trưởng phòng Kiểm Tra Chất Lượng
Trình độ chuyên môn Dược sỹ đại học – Học viện Quân y
Thâm niên công tác
  • Nhân viên Phòng kiểm tra chất lượng Công ty cổ phần Dược phẩm Fresh Life 2021-2022
  • Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty cổ phần Dược phẩm Fresh Life 2023 – Nay
Chứng chỉ chuyên môn
  • Chứng chỉ kiểm nghiệm học tại kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm thuốc TW
  • Chứng chỉ về phương pháp IR